Wednesday 20 June 2018

Storing voormalig Keenondots-netwerk

Op dit moment ervaren wij een storing in het voormalig Keenondots-netwerk. Enkel klanten die voorheen hostingactiviteiten bij Keenondots afnemen ondervinden hier mogelijk problemen door met het verbinden. De netwerkengineers onderzoeken de problemen.