Friday 8 July 2016

Spoedonderhoud: vCloud PDC2

Op drukke momenten is het niet mogelijk om virtuele machines aan te maken in vCloud PDC2. Deze drukte heeft enkel invloed op acties in de vCloud interface en de API, reeds draaiende servers ondervinden hiervan geen hinder. In samenwerking met VMware is overeengekomen om in spoedonderhoud een verbetering door te voeren in de vCloud interface. Dit spoedonderhoud zal plaatsvinden op 8 juli tussen 14:00 en 15:00.

Als gevolg van dit onderhoud is het beheren van je virtuele machines niet mogelijk. Er is geen impact op reeds draaiende virtuele machines.