Friday 14 September 2018

Netwerkonderhoud: updates op BGP-router Nikhef, scheduled 5 years ago

Op 22 september tussen 23:30 en 0:00 zullen we onderhoud gaan uitvoeren aan onze BGP-router. Deze router zorgt voor het internetverkeer op ons netwerk.

Aanleiding De fabrikant van de router heeft nieuwe firmware uitgebracht voor onze BGP-router. Deze firmware vergroot de stabiliteit en functionaliteit en wordt tijdens dit onderhoud toegepast op de router.

Gevolg Als gevolg van het toepassen van de firmware wordt de BGP-router herstart. Tijdens de herstart neemt de tweede BGP-router alle taken over. Hierdoor is het mogelijk dat een aantal korte onderbrekingen van 1 - 3 seconden worden ervaren.