Friday 15 February 2019

Spoedonderhoud: Netwerkonderhoud BGP routers, scheduled 5 years ago

Op zondag 17 februari 2019 wordt tussen 23:00 - 23:30 spoedonderhoud gepleegd aan de BGP routers in het netwerk. Hierbij kan een zeer kortstondige onderbreking van de verbinding optreden.

Aanleiding 
Om de stabiliteit van onze netwerkverbindingen te kunnen garanderen, moet er door de leverancier van onze infrastructuur een configuratieaanpassing plaatsvinden op een van de BGP-routers. Deze routers zijn verantwoordelijk voor de internetverbindingen waar wij gebruik van maken.

Gevolg 
Als gevolg van het toepassen van deze nieuwe configuratie, wordt de BGP-router herstart. Tijdens de herstart neemt een tweede BGP-router alle taken over. Tijdens het onderhoudsvenster kunnen korte onderbrekingen in de verbinding met het internet van 1-3 seconden ervaren worden.