Thursday 4 April 2019

Incident virtuele servers in Amsterdam IX7

Zojuist zijn een aantal machines herstart als gevolg van een fysieke host die gecrashed is. Alle getroffen virtuele machines zijn binnen twee minuten opnieuw opgestart en functioneren correct. Mocht je naar aanleiding van dit incident toch nog problemen ervaren dan vernemen wij dit graag. Je kunt dan via Mijn Oxilion een spoedmelding indienen.