Wednesday 24 July 2019

Netwerk onbereikbaarheid

Als gevolg van een probleem bij de AMS-IX was het netwerk van Oxilion tussen 17:32 uur en 18:11 uur verslechterd bereikbaar. Momenteel onderzoeken we de oorzaak.