Thursday 4 August 2016

Onderhoud back-upplatform, scheduled 8 years ago

Op donderdag 4 augustus 2016 tussen 10:00 en 14:00 voeren wij onderhoud uit aan ons back-upplatform. Tijdens dit onderhoud is het niet mogelijk om back-ups te maken of restores uit te voeren.

Een aantal maanden terug hebben we een nieuwe productielocatie geopend in Amsterdam. Deze locatie is voorzien van volledig nieuwe hardware die we zullen inzetten als back-upplatform. We gaan daarom de huidige back-upomgeving migreren van Zwolle naar Amsterdam.

Gezien het een omvangrijke omgeving met veel data betreft, zal het huidige platform offline gebracht worden met als gevolg dat de service tijdelijk niet bereikbaar is. Het is dan ook niet mogelijk om bestanden terug te halen vanaf de back-upomgeving middels IASO, FTP of SFTP. Wel zal ten tijde van het onderhoud de Veeam-omgeving bereikbaar zijn.

Voor productieomgevingen die in de nieuwe locatie Amsterdam draaien, richten we in Hengelo een tweede back-uplocatie in. Daardoor is de back-uplocatie altijd geografisch gescheiden.