Monday 23 May 2016

Afgerond: Vervanging internetrouters

Het netwerkonderhoud waarin de internetrouters zijn vervangen is succesvol afgerond.