Wednesday 5 July 2017

Onderhoud: Basic Storage in Enschede EN1, scheduled 7 years ago

Op donderdag 20 juli tussen 7:00 en 9:00 wordt er onderhoud uitgevoerd aan de Basic Storage in locatie Enschede EN1.

Aanleiding

De fabrikant van de opslagsystemen heeft recentelijk nieuwe firmware uitgebracht. Deze firmware vergroot stabiliteit en functionaliteit en wordt tijdens dit onderhoud toegepast.

Gevolg

Als gevolg van het toepassen van deze firmware, moet een zogenaamde controller failover worden doorgevoerd. Hierbij wisselen de primaire en secundaire controller van rol. Deze actie heeft geen impact op de dienstverlening, ten tijde van de herstart van de controller zal voor enkele minuten het opslagsysteem niet dubbel uitgevoerd zijn.

Deze werkzaamheden zijn gepland op een tijdstip waarbij doorvoer op de opslagsystemen zeer laag is; hiermee is het risico van dit onderhoud minimaal.