Saturday 24 February 2018

Storing: vCloud IX7 SSD storage

Tot op heden zijn er een tweetal workarounds geprobeerd die helaas nog niet het beoogde effect hebben gehad. Ondertussen wordt hard gewerkt aan het minimaliseren van de impact en wordt er verder gezocht naar een goede oplossing.